Dang Ky Nhan Hieu Tai Viet Nam

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU Là thủ tục giúp bảo hộ độc quyền tên gọi của sản phẩm/dịch vụ cho doanh nghiệp, cá nhân. Việc đăng ký nhãn hiệu được thực hiện tại Cục sở