Những thủ tục pháp lý cần làm khi đổi tên doanh nghiệp?

Trong quá trình hoạt động, có thể xuất phát từ nhu cầu của công ty, hoặc một số trường hợp bắt buộc khiến cho Doanh nghiệp phải đổi tên. Vậy khi đổi tên doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục pháp lý gì ?

Related posts

Điều kiện về tên doanh nghiệp

Cấu thành tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp gồm 2 thành tố: Tên loại hình doanh nghiệp + tên riêng

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”, “Văn phòng đại diện” tương ứng

Tên phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

Lưu ý về tên riêng

Không đặt tên doanh nghiệp nếu thuộc trường hợp sau:

 • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 • Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 • Khi thể hiện bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp đã đăng ký; hoặc đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên bằng tiếng nước ngoài trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Không đặt Tên viết tắt trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Khi phần tên riêng chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

VD: Công ty TNHH TOAZ và Công ty Cổ phần TOA

 • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”;

VD: Công ty TNHH HANA và Công ty TNHH HA&NA

 • Tên riêng chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên riêng chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Quy trình, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần hoặc Đại hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH về việc thay đổi tên công ty
 • Biên bản họp
 • Danh sách cổ đông đối với Công ty Cổ phần hoặc thành viên đối với Công ty TNHH

Nộp hồ sơ tại Sở kết hoạch đầu tư

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi tên đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy

Other Post