Mục đích của việc tra cứu nhãn hiệu

Trước khi tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu, thông thường người đăng ký được gợi ý tiến hành thủ tục tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu? mục đích của việc tra cứu nhãn hiệu là gì ?

Related posts

Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu là gì?

Tra cứu nhãn hiệu là việc tiến hành tìm kiếm các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đang dự định đăng ký cho cùng nhóm ngành sản phẩm/dịch vụ hoặc các nhóm ngành tương tự. Từ đó có thể dự đoán được khả năng được cấp văn bằng bảo hộ của nhãn hiệu dự định đăng ký mà quyết định nộp đơn hay thay đổi mẫu nhãn hiệu.

Vậy tra cứu nhãn hiệu nhằm mục đích gì ?

Đảm bảo nhãn hiệu không bị trùng

Việc tra cứu sẽ giúp kiểm tra xem nhãn hiệu có nhu cầu đăng ký có bị “trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn” với nhãn hiệu khác đã đăng ký hay chưa để đưa ra giải pháp hợp lý.

Tránh mất thời gian, chi phí

Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hàng năm là rất lớn. Vì lí do đó, việc lựa chọn nhãn hiệu không tương tự hoặc trùng với những nhãn hiệu đã nộp trước là cần thiết đối với những chủ sở hữu nộp sau. Nếu kết quả tra cứu là không thích hợp cho khả năng đăng ký, việc này sẽ giúp chủ đơn tránh mất kinh phí để tiến hành đăng ký cũng như thời gian chờ đợi Cục Sở Hữu Trí Tuệ xét duyệt hồ sơ.

Kiểm tra tính chính xác

Sau khi đã đăng ký, việc tra cứu sẽ kiểm tra thông tin trong Giấy chứng nhận nhãn hiệu đã được cấp có chính xác với dữ liệu trong hệ thống thông tin của Cục Sở hữu trí tuệ hay chưa; nếu có phát sinh sai sót thì kịp thời chỉnh sửa lại.

Cách tra cứu nhãn hiệu chi tiết

Cách 1: Tra cứu trên cơ sở dữ liệu trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

  • Truy cập vào địa chỉ tra cứu nhãn hiệu của Cục sở hữu trí tuệ: tại đây
  • Tham khảo Video hướng dẫn tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu: Tại đây

Kết quả sẽ được trả về để tham khảo và đánh giá xem nhãn hiệu mình tra cứu có trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác hay không. Tuy nhiên, việc tra cứu nhãn hiệu theo hình thức này chỉ mang tính chất tham khảo và kết quả chỉ chính xác được từ 50% do dữ liệu trực tuyến nêu trên sẽ không được áp dụng đầy đủ theo thời gian nộp đơn.

Cách 2: Tra cứu nhãn hiệu nâng cao

Tra cứu nhãn hiệu nâng cao là việc tra cứu nhãn hiệu được thực hiện bởi chuyên viên tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Để tiến hành tra cứu nhãn hiệu nâng cao,  cần ủy quyền cho tổ chức đại diện quyền sở hữu trí tuệ làm việc với một chuyên viên để tiến hành gửi hồ sơ tra cứu nhãn hiệu cho chuyên viên, chuyên viên sẽ trực tiếp tra cứu trên cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Với cách tra cứu này, kết quả tra cứu có thể đánh giá được trên 90% khả năng được bảo hộ của nhãn hiệu.

Other Post