Hướng dẫn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Hướng dẫn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Bài viết hướng dẫn chi tiết từng bước (4 bước) để có thể mở công ty cho cá nhân/ tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Related posts

Bước 1: Xin giấy phép đầu tư.

Nhà đầu tư bắt buộc phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp dưới đây:

–  Người nước ngoài Đầu tư 100% vốn vào Việt Nam.

– Công ty/ tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư 100% vốn vào Việt Nam.

– Người nước ngoài nắm giữ trên 51% vốn của công ty sắp thành lập tại Việt Nam

– Công ty/ tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư trên 51% vốn vào công ty sắp thành lập tại Việt Nam.

– Công ty/tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua lại trên 51% vốn của công ty Việt Nam.

Hồ sơ yêu cầu

– Đơn đề nghị cấp giấy phép đầu tư

– Đối với đầu tư dạng cá nhân: Bản sao hộ chiếu.

– Đối với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao đăng ký kinh doanh và các tài liệu khác (yêu cầu phải được hợp pháp hoá lãnh sự).

– – Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung sau: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, kế hoạch đầu tư và huy động vốn, địa điểm, thời gian và tiến độ đầu tư, nhu cầu lao động, đề xuất ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án;

– Báo cáo tài chính hai năm gần nhất.

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; Trong trường hợp dự án không yêu cầu Nhà nước giao, cho thuê đất, hoặc cho phép thay đổi mục đích sử dụng đất, sau đó nộp bản sao hợp đồng thuê địa điểm hoặc các tài liệu khác xác nhận rằng chủ đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện. dự án đầu tư hiện nay;

– Giải thích về sử dụng công nghệ bao gồm các nội dung sau: tên công nghệ, nguồn gốc công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc chính, thiết bị và dây chuyền công nghệ cho các dự án sử dụng công nghệ trong danh sách công nghệ bị hạn chế chuyển giao

– Hợp đồng BCC cho các dự án đầu tư dưới dạng hợp đồng BCC.

Bước 2: Xin cấp giấy đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi có được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các nhà đầu tư cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đăng ký doanh nghiệp.
  • Bản ghi nhớ và bài viết.
  • Danh sách thành viên.
  • Bản sao các tài liệu sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác;
  • Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền;
  • Đối với các thành viên là tổ chức nước ngoài, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Cơ quan tiếp nhận: Sở kế hoạch đầu tư

Bước 3: Công bố thông tin. 

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn phải đăng tất cả nội dung của công ty nước ngoài đang được thiết lập trên Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia.

Bước 4: Đăng ký mẫu dấu

Bước cuối cùng là đăng ký mẫu con dấu tại Văn phòng đăng ký kinh doanh. Sau đó, các nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản và đăng ký thuế để bắt đầu hoạt động.

Công ty luật Đăng ký nhãn hiệu Vietnam Top Law Firms

Other Post