Giảm 50% lệ phí đăng ký sở hữu công nghiệp hết năm 2020

Giam 50 Le Phi Dang Ky So Huu Cong Nghiep

Nhằm chia sẻ với doanh nghiệp do khó khăn kinh tế gây ra bởi dịch Covid 19. Ngày 26 tháng 05 năm 2020 Bộ tài chính Việt Nam ban hành thông tư số 45/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp. Trong đó người nộp đơn được giảm 50% lệ phí đăng ký các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp.

Related posts

Kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nộp lệ phí sở hữu công nghiệp bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC

Công việc Mức phí Cũ Giảm phí/ lệ phí Sau giảm
Lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 150.000  VND 50% 75.000 VND
Lệ phí nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 150.000  VND 50% 75.000 VND
Lệ phí nộp đơn sáng chế/giải pháp hữu ích 150.000  VND 50% 75.000 VND
Lệ phí nộp đơn cho các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp khách 150.000  VND 50% 75.000 VND
Thời gian áp dụng: từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020
Giảm 50% lệ phí đăng ký sở hữu công nghiệp hết năm 2020

Mức giảm 50% chỉ tính trên phí nộp đơn nên xét tổng thể mức giảm này là không đáng kể (giảm 1$-2$ USD). Tuy nhiên đây cũng là một hành động hiệu quả và thiết thực của cơ quan quản lý đối với việc khích lệ doanh nghiệp/cá nhân tích cực thực hiện các hành động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Related posts