Đăng ký nhãn hiệu tại Peru

Đăng ký nhãn hiệu tại Peru. Cộng hòa Peru (República del Peru) là một quốc gia Nam Mỹ thành lập năm 1821. Đây là một đất nước có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế – thương mại và giàu tài nguyên thiên nhiên như đồng; kẽm, đồng, bạc và dầu lửa. Chính phủ Peru đã cam kết theo đuổi tự do hóa thương mại và đã bắt đầu thực hiện cam kết này với việc ký kết các điều ước quốc tế về thương mại từ năm 2006. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Pê-ru hiện nay còn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng to lớn giữa hai nước.

Related posts

Peru đã gia nhập WIPO năm 1980 và là thành viên của nhiều điều ước quốc tế trong khuôn khổ WIPO. Trong đó, có thể kể đến một số điều ước quan trọng liên quan đến nhãn hiệu như Công ước Paris 1995, Hiệp ước Luật Nhãn hiệu 2009. Peru không là thành viên của cả Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid.

Nhãn hiệu tại Peru

Căn cứ Luật Nhãn hiệu Peru (Andean Decision 486), một nhãn hiệu là một dấu hiệu có khả năng phân biệt và có khả năng thể hiện bằng hình ảnh. Đó cũng chính là hai điều kiện bảo hộ cốt lõi đối với một nhãn hiệu.

Khả năng phân biệt là khả năng cá biệt hóa, nhận diện của một dấu hiệu trong thị trường, giúp cho người tiêu dùng có thể hỏi mua hàng hóa, dịch vụ có gắn dấu hiệu đó. Điều 134 Luật Nhãn hiệu 486 liệt kê nhưng không giới hạn các dấu hiệu có thể cấu thành một nhãn hiệu như sau:

 • Từ ngữ hoặc tập hợp từ ngữ
 • Hình ảnh, hình dáng, biểu tượng, các yếu tố hình ảnh, chữ viết lồng nhau, chân dung, hình vẽ trên huy hiệu
 • Âm thanh và mùi hương
 • Ký tự và chữ số
 • Một màu sắc có đường viền tạo nên một hình dáng cụ thể hoặc một tập hợp màu sắc
 • Hình dáng của sản phẩm, bao bì đóng gói
 • Mọi sự kết hợp của các dấu hiệu trên.

Ở Peru các nhãn hiệu phi truyền thống sau được bảo hộ: nhãn hiệu mùi hương, nhãn hiệu xúc giác và nhãn hiệu vị giác. Nhãn hiệu ba chiều cũng được chấp nhận bảo hộ.

Các loại nhãn hiệu không nhìn thấy được trên được chấp nhận bảo hộ nhưng chủ đơn vẫn cần cung cấp sự thể hiện bằng hình ảnh cho các dấu hiệu không nhìn thấy được đó. Ví dụ như đối với nhãn hiệu âm thanh, nếu là một giai điệu thì cần có khung nhạc, còn nếu là các âm thanh khác thì cần có ảnh phổ.

Trong pháp luật Peru cũng tồn tại các quy định về từ chối bảo hộ. Các dấu hiệu phải bị từ chối theo pháp luật có thể kể đến là:

 • Không có tính phân biệt (chỉ có tính miêu tả, là tên gọi chung của sản phẩm)
 • Trùng hoặc tương tự với quốc kỳ, quốc huy
 • Yếu tố trùng hoặc tương tự với biểu tượng, tên gọi, tên viết tắt của các tổ chức quốc tế
 • Xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể khác
 • Ảnh hưởng đến danh tính, uy tín của các thực thể pháp lý (thể nhân hoặc pháp nhân)
 • Việc đăng ký nó bị xem là làm phát sinh hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Nguyên tắc bảo hộ tại Peru

Tại Peru, nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (first to file) được áp dụng (trừ trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng).

Theo nguyên tắc này quyền sở hữu trí tuệ sẽ được trao cho chủ đơn có đơn đăng ký đầu tiên. Một số quốc gia khác cũng áp dụng quy tắc này là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức,…

Other Post